UOKIK – zasady kupowania przez internet

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi skuteczne działania, które podnoszą poziom bezpieczeństwa podczas kupowania online. Możliwość robienia zakupów z domu jest wygodna, ale często wiąże się z ryzykiem. Działania Urzędu monopolowego sprawiają, że to ryzyko jest znacznie mniejsze, a wszelkie zgłaszane nieprawidłowości są na bieżąco kontrolowane.

Czym zajmuje się UOKIK?

Jego zadaniem jest sprawowanie skutecznej ochrony nad przedsiębiorcą, konsumentem oraz konkurencją. Wszelkie nieprawidłowe działania, które są niebezpieczne lub działają na szkodę którejś ze stron są usuwane, dzięki czemu bezpieczeństwo kupowania oraz sprzedawania w sieci nie jest zagrożone. Urząd wyjaśnia między innymi kwestie związane z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość czy ze zwrotem towaru zakupionego na raty podczas prezentacji. Porusza również zagadnienia dotyczące tego, czy prawo konsumenckie ma zastosowanie w usługach finansowych oraz w jasny sposób określa, jakie informacje przedsiębiorca musi przedstawić klientowi, kiedy zawierają umowę dotyczącą usług finansowych przez internet.

Co zrobić, kiedy mam problem?

W przypadku zaistnienia sytuacji naruszającej prawa którejś ze stron UOKIK udziela pomocy. Bez względu na to, czy konsument zauważył, że sprzedawca oferuje wadliwe towary, czy przedsiębiorca spostrzegł, że ma do czynienia z nieuczciwą konkurencją lub podpisał kontakt, który okazał się być niezgodny z obowiązującym prawem, może zgłosić się o Urzędu lub też skorzystać z uruchomionej w tym celu infolinii konsumenckiej.

Zalety działania UOKIK

Urząd monopolowy spełnia niezwykle ważną rolę zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Choć jego zadaniem jest przeciwdziałanie sytuacjom, w których wykroczenia działają na niekorzyść zbioru konsumentów, to oferuje również szereg informacji oraz wskazuje miejsca, w które udać się można, by uzyskać pomoc i porady w sprawach indywidualnych. Otrzymanie wskazówek u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów jest bezpłatne.