Program 500+- Więcej zalet czy wad?

Rodzina na swoim

Program „Rodzina 500+” przyczynił się do wzrostu podejmowanego zatrudnienia przez członków rodzin, które pobierają świadczenie. Zdecydowana większość ankietowanych, którzy brali udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności prowadzonego przez GUS przyznała, że dzięki pomocy socjalnej może podjąć zatrudnienie.

500+ a rezygnacja z pracy

Do tej pory świadczenie budziło mnóstwo kontrowersji i sporów. Uznawane było za zachęcające do dezaktywizacji zawodowej przynajmniej jednego z rodziców. Według opublikowanego przez GUS raportu z pracy zrezygnowało 33 tysiące Polaków, natomiast 34 tysiące pozostawiło jej poszukiwania. To aż dwukrotnie mniej niż osób, które zdecydowały się podjąć zatrudnienie lub zacząć aktywnie szukać pracy. Okazuje się również, że tylko w niewielkim procencie wpływ na taką decyzje miało świadczenie 500+. Ankietowani przyznali, że odejście jednego z małżonków było pokierowane tym, że zarobki drugiego uległy polepszeniu. Z pracy zrezygnowało również wiele kobiet, które podjęły się opieki osoby starszej z rodziny.

Rynek pracy opanowały kobiety!

Aż 70 proc. badanych, którzy podjęły zatrudnienie lub rozpoczęły poszukiwania stanowiły kobiety. Spośród 300 tysięcy ankietowanych, pierwszych było 76 tysięcy, natomiast drugich 75 tysięcy. Tak dużej liczby osób zdecydowanych do pójścia do pracy w wyniku otrzymania świadczenia 500+ nikt się nie spodziewał! Pomoc socjalna wielu gospodarstwach domowych stanowi dodatek do domowego budżetu, który daje większe możliwości powiększenia go. Do pracy wracają szczególnie kobiety z tych rodzin, których nie stać było na opłacenie przedszkola dla dwójki lub więcej dzieci. Wynagrodzenie za pracę w takiej sytuacji mogło nie wystarczyć na uregulowanie wszystkich opłat. Dzięki świadczeniu kobiety mają szansę podjąć zatrudnienie i rozwijać się zawodowo. Zaledwie 10 proc. ankietowanych nie podjęło żadnych działań w celu zmiany swojej sytuacji na rynku, a więc nie podjęło pracy lub z niej nie zrezygnowało.