Pożyczki dla zadłużonych Kraków bez weryfikacji tożsamości – czy są możliwe?

pożyczki dla zadłużonych Kraków

Jeszcze kilka lat temu firmy pożyczkowe udzielały zobowiązania wyłącznie na dowód, bez konieczności potwierdzenia swojej tożsamości. Wynikło z tego wiele niekorzystnych sytuacji, w których dochodziło do wyłudzenia danych i zaciągnięcia na nie zobowiązań. Poszukiwania rozwiązania dla tej sytuacji stały się bardzo owocne – stworzono konieczność weryfikacji danych z dowodu osobistego, których zadaniem jest potwierdzenie, że należą do osoby, która je wskazuje.

Dlaczego pożyczki dla zadłużonych Kraków bez weryfikacji były niebezpieczne?

Problem dotyczył łatwości w zaciąganiu zobowiązania w firmach pożyczkowych. Wystarczył skan dowodu, by uzyskać pieniądze. Możliwości szybko zostały zauważone przez oszustów, którzy masowo zaczęli zaciągać zobowiązania na dowody tożsamości, do których mieli dostęp, a które należały do nieświadomych konsumentów zobowiązanych później do spłacania pożyczki dla zadłużonych Kraków. Nie byli w stanie udowodnić, że to nie oni wzięli pożyczkę poza sytuacją, w której wcześniej zgłosili na policji kradzież lub zaginięcie dowodu osobistego. Wprowadzenie konieczności weryfikowania danych sprawiło, że liczba wyłudzeń kredytów spadła do minimum.

3 sposoby weryfikacji tożsamości

  • Przelew weryfikacyjny – przelew na kwotę 1 gr lub 1 zł jest najłatwiejszą, najprostszą i najbezpieczniejszą formą potwierdzenia tożsamości.

  • Czek GIRO – dokument wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, dlatego cała procedura trwa dość długo, jednak to jedyna opcja pożyczki dla zadłużonych Kraków bez weryfikacji, którzy nie posiadają konta w banku. Mimo tego że według raportu Polska Bankowość w liczbach ilość zakładanych rachunków bankowych wzrasta, wciąż wiele osób chętnie korzysta z tej opcji weryfikacji.

  • Aplikacja do weryfikacji tożsamości – wymaga wprowadzenia danych do logowania do bankowości internetowej. Pożyczka zaciągana w znanej firmie nie wiąże się z ryzykiem podania loginu i hasła.