Rodzina na swoim

Program 500+- Więcej zalet czy wad?

Program „Rodzina 500+” przyczynił się do wzrostu podejmowanego zatrudnienia przez członków rodzin, które pobierają świadczenie. Zdecydowana większość ankietowanych, którzy brali udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności prowadzonego przez GUS przyznała, że dzięki pomocy socjalnej może