Gwarant pożyczki – sposób na zaciągnięcie zobowiązania bez zdolnościć

pożyczka z gwarantem dla osób bez historii bik

Pozytywna historia kredytowa to jeden z czynników decydujących o tym, czy zobowiązanie zostanie przyznane zainteresowanemu czy spotka się z odmową. Banki zazwyczaj mają takie samo podejście do osób bez zdolności lub posiadających już kilka pożyczek – nie udzielają kolejnych zobowiązań. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku firm pożyczkowych, dla których zabezpieczeniem jest podpis poręczyciela.

Korzyści dla obu stron

Jak informuje Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz BIK1 na koniec III kwartału 2018 roku suma niespłaconych w terminie pożyczek, kredytów, alimentów i rachunków wynosiła ponad 73 mld złotych. Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe szukają najkorzystniejszych rozwiązań, dzięki którym będą w stanie zaproponować wszystkim klientom dogodne warunki umowy i jednocześnie unikną ryzyka zadłużenia przez osobę, która zaciągnęła zobowiązanie. Dla wielu instytucji takim rozwiązaniem jest gwarant pożyczki. Dzięki temu bank będzie miał zapewnienie, że pożyczka będzie spłacana, a osoba bez zdolności lub z negatywną historią kredytową otrzyma pieniądze na wybrany cel.

Kto może zostać gwarantem pożyczki?

W zależności od instytucji mają one indywidualne wymagania wobec gwaranta pożyczki. Najczęściej spotkać można jednak konieczność:

  • bycia w wieku od 18 do 75 lat
  • posiadania obywatelstwa polskiego
  • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
  • nie znajdowania się w stan ie upadłości konsumenckiej lub w trakcie postępowania sądowego w tej sprawie
  • posiadania pozytywnej zdolności kredytowej.

Kiedy gwarant nie chce poręczyć

Znalezienie poręczyciela jest rozwiązaniem problemów z zaciągnięciem zobowiązania, jednak sam proces bywa trudny. Nie każdy chce zgodzić się na taką odpowiedzialność, dlatego warto zaproponować gwarantowi pożyczki jakąś formę zabezpieczenia na wypadek niespłacania pożyczki w terminie. Może to być zastawienie hipoteki czy sporządzenie umowy, w której wskazane będzie mienie, jakie przejdzie w posiadanie poręczyciela, gdy pożyczkobiorca nie będzie spłacał zobowiązania.