Co to jest pożyczka leasingowa?

pożyczka leasingowa

W wielu przypadkach pożyczka leasingowa traktowana jest podobnie do kredytu. Ma kilka cech wspólnych, jednak zasady przyznawania i działania znacznie się od kredytu różnią. Pożyczki leasingowe stają się oraz bardziej popularne ze względu na to, jak duże korzyści dają przedsiębiorcom.

O pożyczce leasingowej

Pożyczka leasingowa udzielana jest przez firmy leasingowe, a nie przez banki. Usługa finansowa jest niezwykle korzystna, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem. W poprzednim roku firmy leasingowe udzieliły pożyczek o wartości ponad 7 mld złotych, co daje aż 14 proc. więcej. Z pożyczki leasingowej mogą skorzystać firmy, które nie są płatnikami VAT, firmy ubiegające się o przyznanie dotacji unijnej, a także firmy, które szukają dofinansowania do środka trwałego. Dodatkowo z oferty firmy leasingowej skorzystać mogą rolnicy, nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej.

Dlaczego pożyczka leasingowa nie jest kredytem?

Firmy leasingowe operują uproszczonym systemem rozpatrywania wniosków. Podczas decydowania o tym, czy przyznają klientowi pożyczkę stosują te same procedury, co podczas rozpatrywania wniosków o leasing. Mniejsza ilość i zawiłość formalności sprawia, że pożyczkę leasingową jest łatwiej otrzymać niż ma się to w przypadku kredytu w banku. Dodatkowo firmy pożyczkowe nie są tak rygorystyczne w ocenie zdolności kredytowej, dlatego firmy, którym banki odmówiły, mogą uzyskać pożyczkę leasingową. Znaczącą różnicą między kredytem a pożyczką leasingową jest to, że pierwszy może być wykorzystany na dowolny cel, nawet na pokrycie bieżących wydatków, natomiast pożyczka konsumencka leasingowa finansuje wyłącznie środki trwałe, takie jak maszyny, sprzęty IT, samochody dostawcze, osobowe i ciężarowe.

Pożyczka leasingowa nie jest leasingiem, co dowodzi fakt, że przedmiot zakupiony za pieniądze z pożyczki staje się natychmiast własnością pożyczkobiorcy. W przypadku leasingu do końca trwania umowy należy do leasingodawcy. Pożyczka leasingowa posiada zazwyczaj podobne oprocentowanie do kredytu i w świetle prawa podatkowego traktowana jest jak kredyt.